Toelichting bij COM(1996)331 - In rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Avis juridique important

|
51996PC0331

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen /* COM/96/0331 DEF - SYN 96/0182 */

Publicatieblad Nr. C 059 van 26/02/1997 blz. 0009