COM(1996)331 EU - Richtlijn
In rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

officiële Engelstalige titel

proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Samenwerkingsprocedure (SYN)
COM-nummer i COM(1996)331 NLEN
Extra COM-nummers COM(1998)427; SEC(1999)104; SEC(1999)581
Procedurenummer i 1996/0182(COD)
Celex-nummer i 51996PC0331

2.

Key dates

Document 10-07-1996
Online publicatie 10-07-1996
Besluit 17-06-1999; Richtlijn 1999/62
Bekendmaking in Publicatieblad i 20-07-1999; Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 004,OJ L 187, 20.7.1999,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.