Toelichting bij COM(1997)49 - Kader voor gemeenschappelijke maatregelen betreffende het waterbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Avis juridique important

|
51997PC0049

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid /* COM/97/0049 DEF - SYN 97/0067 */

Publicatieblad Nr. C 184 van 17/06/1997 blz. 0020