Toelichting bij COM(1997)30 - Herstructurering van de gemeenschappelijke regeling voor de belasting van energieproducten - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 3 april 2020
kalender

Toelichting bij COM(1997)30 - Herstructurering van de gemeenschappelijke regeling voor de belasting van energieproducten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Avis juridique important

|
51997PC0030

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten /* COM/97/0030 DEF - CNS 97/0111 */

Publicatieblad Nr. C 139 van 06/05/1997 blz. 0014