COM(1997)30 - Herstructurering van de gemeenschappelijke regeling voor de belasting van energieproducten - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

COM(1997)30 EUe - Richtlijn
Herstructurering van de gemeenschappelijke regeling voor de belasting van energieproducten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a Council Directive restructuring the Community framework for the taxation of energy products
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer†i COM(1997)30 NLEN
Extra COM-nummers SEC(1999)581
Procedurenummer†i 1997/0111(CNS)
Celex-nummer†i 51997PC0030

2.

Key dates

Document 12-03-1997
Online publicatie 12-03-1997
Besluit 27-10-2003; Richtlijn 2003/96
Bekendmaking in Publicatieblad†i 31-10-2003; Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001,OJ L 283, 31.10.2003,Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.