Toelichting bij COM(2012)300 - Algemene begroting van de EU voor 2013 : - Afdeling 1 : Europees Parlement - Afdeling 2 : Europese Raad en Raad - Afdeling 3 : Commissie - Afdeling 4 : Hof van Justitie van de EU - Afdeling 5 : Rekenkamer - Afdeling 6 : Europees Economisch en Sociaal Comité - Afdeling 7 : Comité van de Regio's - Afdeling 8 : Europese Ombudsman - Afdeling 9 : Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming - Afdeling 10 : Europese Dienst voor extern optreden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

52012DC0300

ONTWERP VAN ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013 - Algemene inleiding - Algemene staat van ontvangsten - Algemene staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling : - Afdeling 1 : Europees Parlement - Afdeling 2 : Europese Raad en Raad - Afdeling 3 : Commissie - Afdeling 4 : Hof van Justitie van de Europese Unie - Afdeling 5 : Rekenkamer - Afdeling 6 : Europees Economisch en Sociaal Comité - Afdeling 7 : Comité van de Regio's - Afdeling 8 : Europese Ombudsman - Afdeling 9 : Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming - Afdeling 10 : Europese Dienst voor extern optreden /* COM/2012/0300 final */


DOCUMENTEN


Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

¾ Algemene inleiding

¾ Algemene staat van ontvangsten

¾ Algemene staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling:

¾ Afdeling 1: Europees Parlement

¾ Afdeling 2: Europese Raad en Raad

¾ Afdeling 3: Commissie

¾ Afdeling 4: Hof van Justitie van de Europese Unie

¾ Afdeling 5: Rekenkamer

¾ Afdeling 6: Europees Economisch en Sociaal Comité

¾ Afdeling 7: Comité van de Regio's

¾ Afdeling 8: Europese Ombudsman

¾ Afdeling 9: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

¾ Afdeling 10:  Europese Dienst voor extern optreden

eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl