COM(2012)300 EU - Vaststelling begroting EU
Algemene begroting van de EU voor 2013 : - Afdeling 1 : Europees Parlement - Afdeling 2 : Europese Raad en Raad - Afdeling 3 : Commissie - Afdeling 4 : Hof van Justitie van de EU - Afdeling 5 : Rekenkamer - Afdeling 6 : Europees Economisch en Sociaal Comité - Afdeling 7 : Comité van de Regio's - Afdeling 8 : Europese Ombudsman - Afdeling 9 : Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming - Afdeling 10 : Europese Dienst voor extern optreden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP VAN ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013 - Algemene inleiding - Algemene staat van ontvangsten - Algemene staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling : - Afdeling 1 : Europees Parlement - Afdeling 2 : Europese Raad en Raad - Afdeling 3 : Commissie - Afdeling 4 : Hof van Justitie van de Europese Unie - Afdeling 5 : Rekenkamer - Afdeling 6 : Europees Economisch en Sociaal Comité - Afdeling 7 : Comité van de Regio's - Afdeling 8 : Europese Ombudsman - Afdeling 9 : Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming - Afdeling 10 : Europese Dienst voor extern optreden

officiële Engelstalige titel

DRAFT GENERAL BUDGET OF THE EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 2013 - General introduction - General statement of revenue - General statement of revenue and expenditure by section : - Section 1 : European Parliament - Section 2 : European Council and Council - Section 3 : Commission - Section 4 : Court of Justice of the European Union - Section 5 : Court of Auditors - Section 6 : European Economic and Social Committee - Section 7 : Committee of the Regions - Section 8 : European Ombudsman - Section 9 : European Data Protection Supervisor - Section 10 : European External Action Service
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2012)300 NLEN
Extra COM-nummers COM(2012)624
Raadsdocument i 12749/12
Celex-nummer i 52012DC0300

2.

Key dates

Document 25-05-2012
Online publicatie 14-06-2012

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.