Nummer Raadsdocument

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Raad van de Europese Unie i kent aan wetgevingsdossiers een uniek toe. Dit nummer bestaat uit een vijfcijferig volgnummer gevolgd door een schuine streep met de laatste twee cijfers van het jaartal, bijvoorbeeld 12345/00 - een document met nummer 12345 uit het jaar 2000.

Voor heel veel losse documenten hanteert de Raad een aangepast systeem van nummering. Dit bestaat uit een code, een nummer van 1 tot 5 cijfer, het jaartal waarin het document is gepubliceerd en - mogelijk - nog extra aanvullingen wanneer sprake is van een gewijzigde versie of een aanvulling. Dezelfde codes worden voor meerdere typen documenten gebruikt, dus het niet mogelijk om een code te koppelen aan een bepaald type document. Het fictieve voorbeeld ST 12345 2000 ADD 1 COR 1 zou kunnen gaan om een verslag uit 2000 met nummer 12345 met een eerste aanvulling en een correctie.

Losse documenten die een wetgevingsdossier betreffen of een vervolg zijn op een eerder document krijgen een nieuw volgnummer dat niet gerelateerd is aan het oorspronkelijk Raadsdocumentnummer.

Om documenten traceerbaar te houden, krijgen Raadsdocumenten ook verschillende onderwerpcodes met volgnummers mee. Deze onderwerpcodes zijn gerelateerd aan de te behandelen raadswerkgroep i.

Ministeries hanteren als deelnemer van de Raadsvergaderingen het raadsdocumentnummer, terwijl parlementen meestal het corresponderend Commissienummer i gebruiken bij verwijzingen.