Toelichting bij COM(2020)300 - ONTWERP van de jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 27.7.2020

COM(2020) 300 final

ONTWERP van de jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021

- Algemene inleiding

- Algemene staat van uitgaven

- Algemene staat van ontvangsten

- Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling


DOCUMENTEN


ONTWERP van de jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021


—    Algemene inleiding

—    Algemene staat van uitgaven

—    Algemene staat van ontvangsten

—    Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling:

   —    Afdeling 1: Europees Parlement

—    Afdeling 2: Europese Raad en Raad

     —    Afdeling 3: Europese Commissie

—    Afdeling 4: Hof van Justitie van de Europese Unie

     —    Afdeling 5: Rekenkamer

—    Afdeling 6: Europees Economisch en Sociaal Comité

     —    Afdeling 7: Comité van de Regio's

—    Afdeling 8: Europese Ombudsman

—    Afdeling 9:    Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming

     —    Afdeling 10: Europese Dienst voor extern optreden


https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl.htm