COM(2020)300 EU
ONTWERP van de jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP van de jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Algemene inleiding - Algemene staat van uitgaven - Algemene staat van ontvangsten - Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling

officiële Engelstalige titel

DRAFT Union's annual budget for the financial year 2021 - General Introduction - General statement of expenditure - General statement of revenue - Statement of revenue and expenditure by section
 
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2020)300 NLEN
Extra COM-nummers COM(2020)748
Procedurenummer i 2020/1998(BUD)
Celex-nummer i 52020DC0300

2.

Key dates

Document 27-07-2020
Online publicatie 28-07-2020
Besluit 18-12-2020; 32021B0417

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.