Toelichting bij COM(2022)670 - Wijziging nr. 1 begroting EU: aanvullende maatregelen om de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne op te vangen en overige aanpassingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 5.10.2022

COM(2022) 670 final