COM(2022)670 EU
Wijziging nr. 1 begroting EU: aanvullende maatregelen om de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne op te vangen en overige aanpassingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een NOTA VAN WIJZIGINGEN nr. 1 BIJ HET ONTWERP VAN ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE VOOR 2023 Aanvullende maatregelen om de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne op te vangen Versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming Geactualiseerde ramingen voor landbouwuitgaven Andere aanpassingen en technische actualiseringen

officiële Engelstalige titel

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2023 Additional measures to address the consequences of the Russian war in Ukraine Union Civil Protection Mechanism reinforcement Updated estimated needs for agricultural expenditure Other adjustments and technical updates
 
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2022)670 NLEN
Procedurenummer i 2022/0212(BUD)
Celex-nummer i 52022DC0670

2.

Key dates

Document 05-10-2022
Online publicatie 05-10-2022

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.