Overwegingen bij COM(2007)339 - Standpunt van de EG in de ministerraad van de Energiegemeenschap inzake de begroting van de Energiegemeenschap voor 2007

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De Europese Gemeenschap is partij bij het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap. In de artikelen 74 en 88 van dat verdrag is bepaald dat de ministerraad van de Energiegemeenschap de begroting van de Energiegemeenschap vaststelt bij procedureel besluit, op voorstel van de Commissie.

(2) De Europese Commissie en het federaal ministerie van economie en werkgelegenheid van de Republiek Oostenrijk zijn partij bij een leningovereenkomst die gebruikt wordt om de activiteiten van het voorlopige secretariaat van de Energiegemeenschap, een vennootschap naar Oostenrijks recht, te financieren en volledig uit te bouwen. De Energiegemeenschap zelf maakt geen deel uit van deze vennootschap. De lening, die gefinancierd wordt met CARDS-middelen, loopt af op 30 juni 2007. Op 29 mei 2007 heeft de regering van de Republiek Oostenrijk met de Energiegemeenschap een zetelovereenkomst gesloten met betrekking tot de rechtsstatus van het secretariaat. Volgens deze overeenkomst krijgt het secretariaat met ingang van 1 juli 2007 de rechtsstatus van een internationale organisatie. Voor de Energiegemeenschap is 2007 dan ook een overgangsjaar, in afwachting dat het secretariaat volledig actief is. De Energiegemeenschap zelf kan de bijdragen van zijn leden pas rechtstreeks ontvangen als het secretariaat de bovenvermelde rechtsstatus van internationale organisatie naar Oostenrijks recht heeft gekregen, d.w.z. vanaf 1 juli 2007.

(3) Uitgaande van het hierboven uiteengezette mechanisme bestaat de voorgestelde begroting uit twee delen:

- deel 1 (1.1.2007 tot 30.6.2007): de kosten worden gefinancierd door de Europese Commissie en het federaal ministerie van economie en werkgelegenheid van de Republiek Oostenrijk via de lopende leningovereenkomst. Dit deel van de begroting wordt voor 100% gefinancierd door de twee partijen bij de leningovereenkomst;

- deel 2 (1.7.2007 tot 31.12.2007): de kosten worden gefinancierd overeenkomstig artikel 73 van het Verdrag, d.w.z. met de bijdragen van de partijen bij de Energiegemeenschap. 98,1% van deze bijdragen is afkomstig van de Europese Gemeenschap.