COM(2007)339 EU - Besluit
Standpunt van de EG in de ministerraad van de Energiegemeenschap inzake de begroting van de Energiegemeenschap voor 2007

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een standpunt van de Gemeenschap in de ministerraad van de Energiegemeenschap inzake de begroting van de Energiegemeenschap voor 2007

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision on a Community position within the Ministerial Council of the Energy Community on the 2007 budget of the Energy Community
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2007)339 NLEN
Extra COM-nummers COM(2007)339
Celex-nummer i 52007PC0339

2.

Key dates

Document 14-06-2007
Online publicatie 14-06-2007
Besluit 28-06-2007

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.