Overwegingen bij COM(2010)31 - Standpunt in het Gemengd Comité EU-Palestijnse Autoriteit over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 3 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
1. Protocol 3 bij de Euro-mediterrane interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds[1], betreffende de definitie van het begrip 'producten van oorsprong' en methoden van administratieve samenwerking bevat een bijlage II waarin de lijst is opgenomen van oorsprongverlenende be- en verwerkingen.

2. Deze bijlage moet worden aangepast als gevolg van de inwerkingtreding, op 1 januari 2007, van wijzigingen in de nomenclatuur die gebaseerd is op het Verdrag over het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen ("geharmoniseerd systeem").

3. Voor de goede werking van de overeenkomst en ter vereenvoudiging van het werk van bedrijven en douane verdient het aanbeveling bijlage II bij Protocol 3 dienovereenkomstig te wijzigen.

4. Deze wijzigingen moeten worden ingevoerd bij een besluit van het gemengd comité EG-PLO dat is opgericht bij de overeenkomst tussen de Euro-mediterrane interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds.

5. De Europese Unie moet daarom in het gemengd comité het standpunt innemen dat in bijgevoegd ontwerp-besluit is opgenomen.