COM(2010)31 EU
Standpunt in het Gemengd Comité EU-Palestijnse Autoriteit over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 3 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie in het gemengd comité dat is opgericht bij de Euro-mediterrane interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 3 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem 2007

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision on the position to be taken by the Union within the Joint Committee established under the Euro – Mediterranean Interim Association Agreement on Trade and Cooperation between the European Community, on the one hand, and the Palestine Liberation Organisation (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, on the other hand with regard to the amendment of Annex II of Protocol 3, concerning the list of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status, pursuant to the entry into force of the Harmonised System 2007
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2010)31 NLEN
Extra COM-nummers COM(2010)31
Procedurenummer i 2010/0017(NLE)
Celex-nummer i 52010PC0031

2.

Key dates

Document 09-02-2010
Online publicatie 14-02-2010

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.