Overwegingen bij SEC(2008)1979 - Ontwerp voor Besluit Nr. x/2008 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer tot wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst met de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de EG

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) In de bijlage bij Protocol nr. 1 van de overeenkomst zijn de douanerechten en andere voorwaarden vastgesteld die van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde soorten vis en visserijproducten van oorsprong en herkomst uit de Faeröer.

(2) Krachtens deze bijlage heeft de Gemeenschap concessies toegekend voor een aantal visserijproducten uit de Faeröer.

(3) De autoriteiten van de Faeröer hebben een verzoek ingediend tot toevoeging van gezouten en gedroogde koolvis (Pollachius virens), wulk (Buccinum undatum) en krab (Geryon affinis) aan de lijst van visserijproducten in tabel I van de bijlage bij Protocol nr. 1 die vrij van rechten in de Gemeenschap kunnen worden ingevoerd.

(4) Het is redelijk deze visserijproducten in deze tabel op te nemen. Zij moeten echter worden onderworpen aan een tariefcontingent dat moet worden toegevoegd aan tabel II van de bijlage bij Protocol nr. 1.