SEC(2008)1979 EU - Besluit
Ontwerp voor Besluit Nr. x/2008 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer tot wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst met de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de EG

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Ontwerp voor Besluit Nr. x/2008 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer tot wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

officiële Engelstalige titel

Draft DECISION No x/2008 of the EC-Denmark/Faroe Islands Joint Committee amending Tables I and II of the Annex to Protocol 1 to the agreement between the European Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands, of the other part - Draft common position of the Community
 
Rechtsinstrument Beschikking
COM-nummer i SEC(2008)1979 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2008)1979
Celex-nummer i 52008SC1979

2.

Key dates

Document 05-06-2008
Online publicatie 05-06-2008

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.