Overwegingen bij COM(2013)693 - Standpunt EU bij de VN over uniforme bepalingen voor verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, trekkers, en bepaalde mobiele machines

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De Unie is bij Besluit 97/836/EG van de Raad[1] toegetreden tot de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene Overeenkomst van 1958").

(2) De gestandaardiseerde voorschriften van het ontwerpreglement van de VN/ECE betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines die zijn uitgerust met motoren met compressieontsteking[2] zijn bedoeld om de technische belemmeringen voor de handel in emissiebeheerinrichtingen tussen de partijen bij de herziene Overeenkomst van 1958 op te heffen en om ervoor te zorgen dat dergelijke systemen een hoog prestatieniveau en een hoog niveau van milieubescherming bieden.

(3) Het is wenselijk het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Administratief Comité van de Herziene Overeenkomst van 1958 moet worden ingenomen over het aannemen van dat ontwerpreglement van de VN/ECE.