Overwegingen bij COM(2023)313 - Sluiting van de Overeenkomst ter facilitering van duurzame investeringen tussen de EU en Angola

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) In overeenstemming met Besluit nr. [XX] van de Raad2 is de Overeenkomst ter facilitering van duurzame investeringen tussen de Europese Unie en de Republiek Angola (“de overeenkomst”) op [XX XXX 2023] ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum.

(2) De overeenkomst moet namens de Unie worden goedgekeurd.

(3) In overeenstemming met artikel 55 van de overeenkomst kunnen binnen de Unie door personen geen rechten aan de overeenkomst worden ontleend of uit hoofde van de overeenkomst aan personen verplichtingen worden opgelegd, anders dan die welke tussen de partijen in het leven zijn geroepen krachtens internationaal publiekrecht.