COM(2023)313 EU
Sluiting van de Overeenkomst ter facilitering van duurzame investeringen tussen de EU en Angola

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de Overeenkomst ter facilitering van duurzame investeringen tussen de Europese Unie en de Republiek Angola

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Sustainable Investment Facilitation Agreement between the European Union and the Republic of Angola
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2023)313
Extra COM-nummers COM(2023)313
Procedurenummer i 2023/0181(NLE)
Celex-nummer i 52023PC0313

2.

Key dates

Document 16-06-2023
Online publicatie 16-06-2023
Besluit 04-03-2024; Besluit 2024/829

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.