Bijlagen bij COM(2021)519 - AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Nederland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Annex providing background data relevant for the assessment of the 2021 Stability and Convergence Programmes.