COM(2021)519 EU - Aanbeveling
AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Nederland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Nederland

officiële Engelstalige titel

Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION delivering a Council opinion on the 2021 Stability Programme of the Netherlands
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i COM(2021)519
Celex-nummer i 52021DC0519

2.

Key dates

Document 02-06-2021
Online publicatie 02-06-2021

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.