Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De raadsformatie i Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën. Deze raad vergadert formeel één keer per maand, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Financiën Steven van Weyenberg i (D66) aan.

De Raad Economische en Financiële Zaken is verantwoordelijk voor het EU-beleid op drie grote gebieden: economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten. De dag voorafgaand aan de ECOFIN-bijeenkomst komt gewoonlijk de Eurogroep i bijeen.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

2.

Relevante beleidsvelden

De Raad Economische en Financiële Zaken behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

Daarnaast heeft deze raad ook specifiek aandacht voor:

  • convergentieprogramma's in het kader van het Stabiliteits- en groeipact i
  • toetreding van lidstaten tot de eurozoneverdragen aangaande vermogensbelasting