Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De raadsformatie i Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van sociale zaken, werkgelegenheid, volksgezondheid en/of consumentenzaken. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar, daarnaast zijn ook informele bijeenkomsten mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip i (CDA) aan.

Deze Raad zet zich in voor meer werk­gelegenheid en betere leef- en werk­omstandigheden, een hoog niveau van volks­gezondheid en consumenten­bescherming in de EU.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

2.

Relevante beleidsvelden en besluitvorming

De Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken behandelt onder meer de volgende beleidsvelden: