Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De raadsformatie i Concurrentievermogen (COMPET) bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken. Deze raad vergadert ten minste vier keer per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen. Daarnaast zijn ook informele bijeenkomsten mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens i (VVD) aan.

De Raad Concurrentievermogen werkt aan de verbetering van het concurrentie­vermogen en de groei in de EU op voornamelijk vier belangrijke beleids­terreinen: de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie, en ruimtevaart.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

2.

Relevante beleidsvelden

De Raad Concurrentievermogen behandelt onder meer de volgende beleidsvelden: