Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De raadsformatie i Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport (EJCS) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar, waarvan twee keer in de volledige samenstelling. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf i (D66) aan.

De EU wil met haar acties op het gebied van onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport Europa's cultureel erfgoed helpen bewaren, de culturele en creatieve sectoren van Europa steunen, de mobiliteit van studenten en docenten aanmoedigen en lichaams­beweging en sociale inclusie door middel van sport bevorderen.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

2.

Relevante beleidsvelden

De Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport behandelt onder meer de volgende beleidsvelden: