Commissiedocumenten

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese Commissie i kent nummers toe aan officiële documenten van de Europese Unie i. De Commissie maakt onderscheid in een aantal typen documenten door middel van het toekennen van verschillende nummerseries. Het onderscheid is gebaseerd op het soort document en/of de instelling van de Unie van wie het document afkomstig is.

Binnen de Europese Unie worden nog heel veel andere nummerseries gebruikt. Iedere instelling heeft één of meerdere sets documenten met ieder een eigen nummering. Die reeksen komen niet overeen met elkaar of met de nummerseries die de Commissie hanteert.

Overzicht typen Commissiedocumenten

 • SWD-nummer

  Het SWD-nummer is één van de mogelijke nummerseries die door de Europese Commissie i toegekend wordt aan officiële documenten van de Europese Unie i. Het SWD-nummer wordt gebruikt voor documenten die aanvullende informatie geven ten behoeve van nieuwe wetsvoorstellen, en voor verslagen, rapportages en werkdocumenten van de Commissie.

In onbruik geraakte typen Commissiedocumenten

 • C-nummer

  Het C-nummer is één van de mogelijke nummerseries die door de Europese Commissie i toegekend wordt aan officiële documenten van de Europese Unie. Het C-nummer wordt gebruikt voor besluiten van een beperkt en zeer specifiek karakter en een enkele mededeling.

 • SEC-nummer

  Het SEC-nummer was één van de mogelijke nummerseries die door de Europese Commissie i toegekend werd aan officiële documenten van de Europese Unie. Het SEC-nummer werd gebruikt voor documenten die aanvullende informatie geven ten behoeve van nieuwe wetsvoorstellen, en voor verslagen, rapportages en werkdocumenten van de Commissie.

 • JAI-nummer

  Het JAI-nummer was één van de mogelijke nummerseries die door de Europese Commissie i toegekend werd aan officiële documenten van de Europese Unie. Het JAI-nummer werd gebruikt voor voorstellen en mededelingen die formeel afkomstig waren van de Europese Commissie en handelden over onderwerpen op het terrein van veiligheid en justitie.

Gerelateerde nummerreeksen

Zowel de Raad van Ministers als het Europees Parlement kennen eigen nummers toe aan documenten die zij van de Commissie ontvangen.

Bij wetgevende voorstellen maken de instellingen van de Europese Unie ook gebruik van een interinstitutioneel nummer i. Dit is één en dezelfde code voor alle instellingen die aan een dossier wordt toegekend op basis van de te volgen besluitvormingsprocedure bij dit dossier.

Meer informatie