COM-nummer

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het COM-nummer is een van de mogelijke nummerseries die door de Europese Commissie i toegekend wordt aan officiële documenten van de Europese Unie i. Het COM-nummer wordt gebruikt voor nieuwe wetsvoorstellen van de Europese Commissie i, en voor een groot deel van alle officiële mededelingen en rapportages.

Hoe ziet een COM-nummer eruit?

Het COM-nummer is als volgt opgebouwd:

COM

(jaar)

nummer

Zo heeft bijvoorbeeld het voorstel van de dienstenrichtlijn als COM-nummer: COM(2004)2.

Deze schrijfwijze wordt verreweg het meest gebruikt. Er zijn varianten waar de '()' weg wordt gelaten of is vervangen door een '/yyyy/' of een ':yyyy:'.

In een enkel geval wordt de 'COM' weggelaten, hetgeen verwarring kan opleveren met het wetgevingsnummer i.

Ieder COM-nummer is uniek. In het verleden werden COM-nummers soms dubbel gebruikt en werden volgnummers toegevoegd aan de documenten die een zelfde COM-nummers deelden. In de regel ging het om voorstellen die nauw met elkaar samenhingen. Bijvoorbeeld voor het sluiten van een internationale overeenkomst en de ondertekening van de internationale overeenkomst werd hetzelfde nummer gebruikt, met volgnummer '-1' en '-2'.

Een COM-nummer kan ook gevolgd worden door de toevoeging '/1', 'F', 'FIN' of 'Def'. Dit geeft aan welke versie van het document het betreft. 'F', 'FIN' en 'Def' geven alle drie aan dat het de definitieve versie betreft. Deze toevoegingen worden alleen gebruikt binnen de Commissie vóór een COM-document officieel wordt gepubliceerd.

COM-nummer en dossiers

De publicatie van een COM-nummer leidt tot het aanmaken van een dossier in de wetgevende database van de Europese Unie. In het EU-jargon wordt daarom met "een COM-nummer" vaak "een dossier" bedoeld. In de wetgevende database staan bij een COM-nummer alle documenten die bij dat dossier horen, niet alleen het COM-document op basis waarvan het dossier is aangemaakt.

Opeenvolgende documenten in een dossier hebben geen eigen, nieuw COM-nummer. In plaats daarvan krijgen ze ieder een eigen nummer mee dat wordt bepaald door de instelling waarvan het document afkomstig is. Deze nummering staat los van de nummerseries die de Europese Commissie toekent. Wel wordt er in stukken van de Commissie en in de meeste documenten van de andere EU instellingen die bij een dossier horen naar het COM-nummer verwezen.

In een beperkt aantal gevallen horen nieuwe COM-nummers bij een ouder dossier. Het document heeft dan een nieuw COM-nummer, maar wordt geen eigen dossier. Het wordt in die gevallen opgenomen in een eerder verschenen COM-dossier.

Meer informatie