Rechters Europees Hof van Justitie benoemd

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op woensdag 1 april 2015.

Op 1 april hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten 8 rechters en 3 advocaten-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie benoemd.

De volgende personen werden herbenoemd als rechter voor een nieuwe periode van 6 jaar, van 7 oktober 2015 tot en met 6 oktober 2021:

de heer Marek Safjan (Polen)

de heer François Biltgen (Luxemburg)

de heer Siniša Rodin (Kroatië)

de heer Allan Rosas (Finland)

mevrouw Küllike Jürimäe (Estland)

de heer Daniel Šváby (Slowakije)

de heer Endre Juhász (Hongarije)

de heer Lars Bay Larsen (Denemarken)

Mevrouw Eleanor Sharpston (Verenigd Koninkrijk) en mevrouw Juliane Kokott (Duitsland) werden herbenoemd als advocaat-generaal voor een nieuwe periode van 6 jaar.

Daarnaast hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten de heer Hendrik Saugmandsgaard Øe (Denemarken) benoemd als advocaat-generaal voor een periode van 6 jaar, van 7 oktober 2015 tot en met 6 oktober 2021.

Achtergrond

Het Hof van Justitie bestaat momenteel uit 28 rechters en 9 advocaten-generaal. Vanaf 7 oktober 2015 zullen er 11 advocaten-generaal zijn. Om de 3 jaar worden de rechters en advocaten-generaal gedeeltelijk vervangen. De ambtstermijn van 14 rechters en 4 advocaten-generaal loopt af op 6 oktober 2015. Op 24 september 2014 werden al 2 rechters (uit België en Spanje) herbenoemd in het kader van de gedeeltelijke vervangingsoefening van 2015. Dat betekent dat nog 4 rechters en 3 advocaten-generaal moeten worden benoemd voor 7 oktober 2015.

De rechters en de advocaten-generaal worden benoemd voor een ambtstermijn van 6 jaar, die kan worden vernieuwd. De rechters bij het Hof van Justitie kiezen uit hun midden voor drie jaar een president. Hij is herkiesbaar.

Verwante documenten en publicaties