COM(2018)783 EU
Bepaling van de samenstelling van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Europees Economisch en Sociaal Comité

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION determining the composition of the European Economic and Social Committee
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2018)783 NLEN
Extra COM-nummers COM(2018)783
Procedurenummer i 2018/0402(NLE)
Celex-nummer i 52018PC0783

2.

Key dates

Document 28-11-2018
Online publicatie 28-11-2018
Besluit 21-05-2019; Besluit 2019/853
Bekendmaking in Publicatieblad i 27-05-2019; PB L 139 p. 15-16

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.