Raad Algemene Zaken, 21 mei 2019 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2019, 19:00.

Voornaamste resultaten

De Raad is begonnen aan de voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 20 en 21 juni.

Naar verwachting zullen de EU-leiders in juni beslissingen over benoemingen voor de volgende institutionele cyclus nemen en de strategische agenda van de EU voor 2019‑2024 goedkeuren. Ook zullen zij spreken over het volgende meerjarig financieel kader, klimaatverandering en de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester.

Tijdens de Europese Raad van juni moeten er belangrijke beslissingen worden genomen die bepalend zullen zijn voor de toekomst van de EU in de komende jaren. Als voorzitterschap hebben wij ons uiterste best gedaan om de overgang naar de volgende institutionele cyclus zo soepel mogelijk te doen verlopen en de besprekingen over zo veel mogelijk wetgevingsdossiers af te ronden. Wij zullen actief blijven bijdragen tot dit proces om een sterke en samenhangende Unie te bevorderen, in het verlengde van het motto van ons voorzitterschap.

George Ciamba, gedelegeerd Minister van Europese Zaken van Roemenië

Meerjarig financieel kader voor 2021‑2027

De Raad heeft gesproken over de aspecten van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021‑2027 die verband houden met het extern optreden. Centraal stonden de voorstellen van de Europese Commissie over het integreren van het Europees Ontwikkelingsfonds in de EU-begroting en het afschermen van fondsen voor het Europees Nabuurschapsbeleid in het volgende MFK.

Het voorzitterschap zal de resultaten van het debat verwerken in zijn herziene onderhandelingsdocument in de aanloop naar de Europese Raad van juni.

Samenstelling van raadgevende EU-organen

De Raad heeft zonder debat twee besluiten aangenomen over de samenstelling van het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité. De samenstelling van deze raadgevende organen zal vanaf 2020 worden aangepast in het licht van de uittreding van het VK.

Samenstelling Comité van de Regio's en Europees Economisch en Sociaal Comité: Raad akkoord met aanpassingen (persmededeling, 21/05/2019)

Macroregionale EU-strategieën

De Raad heeft conclusies aangenomen over de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU, naar aanleiding van het verslag dat de Europese Commissie in januari had ingediend. In de conclusies wordt erkend dat macroregio's bevorderlijk zijn voor sociaal-economische en territoriale cohesie.

Conclusies van de Raad over de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU

Plastic voor eenmalig gebruik

De Raad heeft zonder debat een richtlijn aangenomen met nieuwe beperkingen op bepaalde plastic producten voor eenmalig gebruik. De nieuwe richtlijn past in de EU-inspanningen ter bescherming van het milieu tegen plasticvervuiling en ter vermindering van zwerfvuil op zee.

Raad keurt verbod op plastic voor eenmalig gebruik goed (persmededeling, 21/05/2019)

Meststoffen

De Raad heeft zonder debat een nieuwe verordening over meststoffen aangenomen. De verordening harmoniseert de normen voor meststoffen die in de EU uit organische of secondaire grondstoffen worden vervaardigd, en opent daardoor nieuwe mogelijkheden voor het grootschalig produceren en op de markt brengen ervan. Ook bevat ze geharmoniseerde maxima voor een reeks van verontreinigende stoffen (contaminanten) in minerale meststoffen, zoals cadmium.

EU neemt nieuwe regels aan voor meststoffen (persmededeling, 21/05/2019)

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3692

Brussel

21 mei 2019

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Indicatief programma

A-punktide nimekiri, muu kui seadusandlik tegevus

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden van de zitting

Stemuitslagen zitting