Tweede Kamerleden willen beter geïnformeerd worden over EU-wetgeving

vrijdag 15 april 2022, 11:45

DEN HAAG (PDC i) - De rapporteur informatievoorziening van de Tweede Kamercommissie Europese Zaken, Roelien Kamminga i, heeft in een verslag aanbevelingen gepresenteerd aan de Kamercommissies i om de behandeling van EU-dossiers te versterken en de informatievoorziening te verbeteren. De voorzitter van de commissie Europese Zaken, Laura Bromet i, stuurde dat verslag gisteren rond. Een belangrijk punt uit het verslag is dat Kamerleden graag eerder en vollediger geïnformeerd willen worden over mogelijke toekomstige Europese wetgeving en hoe het kabinet hiermee omgaat.

Volgens Kamminga hebben Kamerleden behoefte aan beter inzicht in hoe de Kamer invloed op de besluitvorming kan uitoefenen. Daarnaast komt uit gesprekken met Kamerleden naar voren dat zij een gebrek aan informatie en betrokkenheid ervaren tijdens enkele fases van het EU-wetgevingsproces.

De rapporteur beveelt aan gerichter gebruik te maken van bestaande instrumenten, zoals het rapporteurschap, het behandelvoorbehoud i en contacten met Europese gesprekspartners. Ten tweede worden commissies aanbevolen om op belangrijke dossiers al actief te worden voor publicatie van voorstellen. Verder beveelt de rapporteur commissies aan om op belangrijke Europese dossiers gerichte informatie-afspraken te maken met het kabinet. Het parlementair behandelvoorbehoud leent zich voor aanvullingen op de informatieafspraken.

Het rapporteursverslag is eerder besproken in een commissiedebat met minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra op 10 februari. Toen zegde Hoekstra toe de Tweede Kamer beter te informeren over het EU-beleid van het kabinet. Uit het debat bleek dat het kabinet en de Kamer zich pro-actiever willen opstellen in het zoeken en delen van informatie over voorstellen van de Europese Commissie en stemmingen in het Europees Parlement.

Bron: Tweede Kamer