RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 november 2022
plaats Brussel, België
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ) i

Council of the European Union General Secretariat

Brussels, 8 November 2022

CM 5138/1/22 REV 1

OJ CONS

NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

(General Affairs)

Europa building, Brussels

18 November 2022 (10.00)

Format 1+3 (+2 in listening room)

Adoption of the agenda

(poss.) Approval of "A" items a) Non-legislative list b) Legislative list (Public deliberation in accordance with

Article 16(8) of the Treaty on European Union)

Non-legislative activities

Preparation of the European Council on 15-16 December 2022:

Annotated Draft Agenda

Exchange of views

EU - UK relations

State of play

Values of the Union in Hungary: Article 7(1) TEU (reasoned proposal)

Hearing

Legislative programming: Commission work programme for 2023

Presentation by the Commission

Exchange of views

Any other business

Public debate (Article 8(3) of the Council's Rules of Procedure)

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie i Algemene Zaken (AZ) bestaat voornamelijk uit de ministers van Europese en buitenlandse zaken en vergadert elke maand. Deze Raad is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende raadsformaties. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot i (CDA) aan.

Ook bereidt deze raad - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad i en de Europese Commissie i - de bijeenkomsten van de Europese Raad i voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Daanaast behandelt de Raad Algemene Zaken meerdere beleidsterreinen, zoals onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...