Richtlijn 2023/2123 - Wijziging van Besluit 2005/671/JBZ met het oog op de aanpassing ervan aan de Unievoorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 31 oktober 2023 in werking getreden en moet uiterlijk op 1 november 2025 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn (EU) 2023/2123 van het Europees Parlement en de Raad van 4 oktober 2023 tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad met het oog op de aanpassing ervan aan de Unievoorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens

officiële Engelstalige titel

Directive (EU) 2023/2123 of the European Parliament and of the Council of 4 October 2023 amending Council Decision 2005/671/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2023/2123
Origineel voorstel COM(2021)767 EN
Celex-nummer i 32023L2123

3.

Key dates

Document 04-10-2023; datum van ondertekening
Ondertekening 04-10-2023
Inwerkingtreding 31-10-2023; in werking datum publicatie +20 zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 01-11-2025; zie art. 2.1

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.