M.J. (Mike) Keyzer

foto M.J. (Mike) Keyzer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Liberale diplomaat, econoom, met lange ervaring in Europese handelspolitiek. Werd in 1963 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Marijnen i en later opnieuw in het kabinet-De Jong i. Was belast met vervoersaangelegenheden en zette zich onder meer in voor luchtvaartovereenkomsten ten behoeve van de KLM. Voerde in 1968 namens Nederland de onderhandelingen over het Europese vervoersbeleid, waardoor onder meer de rij- en rusttijden werden gelijkgetrokken. Geen uitgesproken partijman. Eindigde zijn loopbaan als voorzitter van de AVRO.

VVD
in de periode 1963-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Meijer Joseph (Mike)

geboorteplaats en -datum
Venlo, 15 oktober 1911

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 juli 1983

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf oktober 1963

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • handelsraad economische afdeling, Nederlandse ambassade te Parijs, van 1951 tot oktober 1963 (hoofd van die afdeling, de laatste vier jaar in de rang van gevolmachtigd minister)
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met goederenvervoer en internationale vervoersaangelegenheden), van 22 oktober 1963 tot 14 april 1965
 • ambtenaar tweede klasse buitenlandse dienst, van 1965 tot april 1967
 • voorzitter Commissie Nederlandse Scheepsbouw, van 13 september 1965 tot september 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 18 april 1967
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met luchtvaart, scheepvaart en goederenvervoer), van 18 april 1967 tot 6 juli 1971
 • voorzitter AVRO (Algemene Vereniging voor Radio-Omroep), van 11 september 1971 tot 1 januari 1982

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd in Barneveld, van december 1942 tot 29 september 1943
 • geïnterneerd in Westerbork, van 29 september 1943 tot 4 september 1944
 • geïnterneerd in Theresienstadt, van 4 september 1944 tot februari 1945 (werd begin februari 1945 uitgewisseld naar Zwitserland)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was in de periode 1967-1971 als staatssecretaris ook belast met zaken betreffende de Nederlandse spoorwegen (infrastructuur, materieel)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • voorzitter Raad van Commissarissen "P. Vermeer Verenigde Bedrijven" B.V., tot 16 juli 1983
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Intradal te Amersfoort, tot 16 juli 1983

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor de Scheepvaart (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 maart 1967 tot 18 april 1967 (zonder betekenis)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/6)
 • Sloot in 1969 in Moskou namens de Nederlandse regering een luchtvaartovereenkomst met de Sovjet-Unie over een KLM-lijnverbinding via Moskou en over Siberië naar Tokio
 • Zag in 1970 af van zijn aanvankelijke voornemen om de spoorlijn Sneek-Staveren op te heffen en te vervangen door een busdienst
 • Diende in 1970 de ontwerp-Wet sloopregeling binnenvaart in. Dit voorstel werd in 1976 door staatssecretaris Van Hulten in het Staatsblad gebracht. (11.029)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1971 samen met minister Roolvink een wijziging (Stb. 354) van de Rijtijdenwet 1936 tot stand. Daarmee werd wetgeving aangepast aan een EEG-richtlijn over grensoverschrijdend wegvervoer. Er kwam een regeling voor mechanische controle (tachograaf) op naleving van regels en de regeling van strafsancties werd opgenomen in het rijtijdenbesluit. (10.482)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Medeoprichter van het Contactorgaan Nederlands Vervoersoverleg

uit de privésfeer
 • Was in de bezettingstijd aanvankelijk werkzaam voor de Joodse Raad

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.