J. (Jo) van de Kieft

foto J. (Jo) van de Kieft
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Den Haag
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Studiegenoot van Drees i, die in 1952 op 68-jarige leeftijd Lieftinck i opvolgde als minister van Financiën. Was aanvankelijk accountant en later directeur van de Arbeiderspers. Actief lidmaat van de Protestantenbond. Vanaf 1947 fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Moest als minister het hoofd bieden aan de financiële gevolgen van de watersnoodramp van 1953. Slagvaardige, charmante en welsprekende bewindspersoon. Kreeg soms wel het verwijt te weinig tegenspel te bieden aan het parlement. Dat kwam echter vooral doordat hij een andere, opgewektere stijl had dan zijn voorganger en er minder reden was tot zuinigheid.

SDAP, PvdA
in de periode 1945-1956: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johan (Jo)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 21 mei 1884

overlijdensplaats en -datum
Assen, 23 augustus 1970

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1908 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/11)

 • firmant sport- en agenturenzaak, van 1920 tot 1931
 • firmant accountantskantoor "Thijssen en Van de Kieft" te Amsterdam, van 1931 tot mei 1945
 • lid gemeenteraad van Bussum, van 1 september 1931 tot 3 september 1935
 • directeur N.V. drukkerij en uitgeversmaatschappij "De Arbeiderspers", van 11 mei 1945 tot 1 juli 1949
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1945 tot 15 juli 1952
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 maart 1947 tot 15 juli 1952
 • minister van Financiën, van 2 september 1952 tot 13 oktober 1956

gevangenschap/internering
gevangenschap, Huis van Bewaring te Rotterdam, van 7 november 1943 tot 9 november 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/11)

 • voorzitter Fédération Internationale des Editeurs de Journaux et Publications
 • lid Raad van Tucht Federatie van Nederlandse Journalisten

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 28 juni 1950 tot 19 september 1950
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa, van 7 augustus 1950 tot 2 september 1952

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erevoorzitter Nederlandse Dagbladpers, vanaf maart 1951
 • erevoorzitter Fédération Internationale des Editeurs de Journaux et Publications

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel-woordvoerder van de PvdA in de Eerste Kamer

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Voerde een voorzichtig begrotingsbeleid, dat enerzijds was gericht op het tegengaan van inflatie en anderzijds ruimte wilde scheppen voor uitgavenstijgingen voor bijv. onderwijs en cultuur. Er werd gekozen voor geleidelijke vermindering van de belastingdruk. In 1956 was er nagenoeg sluitende begroting voor de gewone dienst, maar in 1957 een licht tekort. De nationale schuld daalde wel.
 • Tijdens zijn ministerschap werden enkele belastingverlagingen doorgevoerd en werd het weeldetarief op luxe goederen afgeschaft
 • Stelde in 1956 de commissie-Simons in, die een herziening van de Comptabiliteitswet moest voorbereiden

als bewindspersoon (wetgeving) (3/6)
 • Bracht in 1954 een nieuwe Leningwet (Stb. 272) tot stand, die schatkistpapier op middellange termijn als nieuwe vorm van staatslening introduceerde (3.432)
 • Bracht in 1956 een wijziging van de Beleggingswet tot stand, waardoor de beleggingsmogelijkheden van onder meer het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds werden verruimd (4.042)
 • Bracht in 1956 een wet (Stb. 427) tot herziening van de Wet toezicht kredietwezen tot stand. Deze zorgde voor een definitieve regeling voor het economisch toezicht door de Staat op kredietverstrekking door particuliere banken. In plaats van algemene voorschriften (zoals in de wet van 1952) kwamen er hiervoor richtlijnen. (3.576)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/5)
 • Werd in november 1943 gearresteerd wegens deelname aan verzet
 • Zat in 1944 ondergedoken in Bussum en Bloemendaal
 • Huwde in 1968 (zijn derde huwelijk) op 84-jarige leeftijd met een directrice van een gereformeerd rusthuis

verkiezingen
 • Was in 1937 kandidaat in en werd in 1946, 1948 en 1951 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Jan van Gooyen (pseudoniem)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • W.H. Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed", deel III, 186
 • "Bij het afscheid van Van de Kieft. Van aankomend bediende tot leider van een grootbedrijf", Het Vrije Volk, 2 juli 1949
 • B. Maandag, "Kieft, Johan van de", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidsbeweging in Nederland, deel V, 151
 • C. van Baalen en J. Ramakers (red.), "Het kabinet-Drees III 1952-1956. Barsten in de brede basis", 34-35
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.