Mr. E.M.A. (Elizabeth) Schmitz

foto Mr. E.M.A. (Elizabeth) Schmitz
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Met dank overgenomen van Parlement.com.

PvdA-staatssecretaris van Justitie in het kabinet-Kok I i, die daarmee de moeilijke portefeuille asielbeleid beheerde. Kreeg te maken met de affaire-Gümüs, waarbij een reeds ingeburgerde, maar wel illegaal in ons land verblijvende Turkse familie werd uitgewezen. Regelde als staatssecretaris het geregistreerde partnerschap. Werkte bij de Stichting Samenwerkende Kerk- en Onderwijssecretariaten in Rotterdam. Enige jaren lid van D66 i en twee jaar voor die partij lid van de Rotterdamse gemeenteraad en daarna, vanaf 1974, voor de PvdA. Was acht jaar een populair wethouder van sociale zaken. In 1985 werd zij burgemeester van Haarlem. Pragmatische, sociaalvoelende bestuurder uit een katholiek middenstandsgezin, die met Rotterdamse tongval sprak. Bevriend met Ien Dales i.

PvdA
in de periode 1994-1998: staatssecretaris

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Elizabeth Maria Alida (Elizabeth)

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 20 mei 1938

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), tot 1974
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1974

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/10)

 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 3 september 1974 tot 7 september 1982 (voor de PvdA)
 • wethouder (van sociale zaken, volksgezondheid en minderheidsgroepen) van Rotterdam, van 3 september 1974 tot 7 september 1982
 • burgemeester van Haarlem, van 16 februari 1985 tot 3 augustus 1994
 • staatssecretaris van Justitie (belast met onder meer het vreemdelingen- en asielbeleid, personen- en familierecht, jeugdberscherming, kansspelen, rechtshulp en nationaliteit), van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • rechter-plaatsvervanger (Arrondissements)rechtbank te Zwolle, van 1999 tot 2008
 • rechter-plaatsvervanger, rechtbank te Zutphen, van 2004 tot 2008

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met zaken op het terrein van 1. het vreemdelingenbeleid met inbegrip van de opvang van asielzoekers tot de statusverlening; 2. personen- en familierecht; 3. juegdbescherming; 4. kansspelen; 5. rechtshulp; 6. nationaliteit en burgerlijke staat; 7. notariaat en deurwaarders. Alles met inbegrip van de daarbij behorende wetgeving, tenzij de minister anders bepaalde.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/18)
 • lid AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken), van 2001 tot januari 2006
 • voorzitter Adviescollege leden selectiecommissie rechterlijke macht, vanaf 2005

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Bracht in 1997 de notitie 'Terugkeerbeleid van vreemdelingen' uit. Bij het vreemdelingen- en asielbeleid zal consequent worden vastgehouden aan het centrale uitgangspunt: 'niet toelaten betekent terugkeren'. In de praktijk levert terugkeer problemen op, onder meer door het ontbreken van reis- en identiteitsdocumenten en omdat autoriteiten niet meewerken. Ook duurt de procedure lang, waardoor uitgeprocedeerde vreemdelingen ingeburgerd zijn geraakt. De asielzoekende vreemdeling moet er direct op worden gewezen dat de uitkomst van de asielprocedure kan zijn: toelating, tijdelijk verblijf of afwijzing en gedwongen vertrek. Vrijwillige terugkeer wordt als meest wenselijke optie gezien en zal worden gestimuleerd. In ieder IND-district komt een terugkeerteam dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het terugkeerbeleid. Bij weigering tot medewerking wordt (in principe) de opvang beëindigd, maar er wordt rekening gehouden met humanitaire aspecten. Er komt geen gesloten opvang, zoals vreemdelingenbewaring. Bij onmogelijkheid tot terugkeer kan een voorwaardelijke vergunning tot verblijf worden verleend. (25.386)
 • Kreeg in 1997 steun van de Tweede Kamer voor haar beslissing om de in Amsterdam als "witte illegaal" wonende Turkse familie Gümüs geen verblijfsvergunning te geven (25.453)
 • Diende 1997 een wijziging van de Vreemdelingenwet in, waardoor een beperkte vorm van hoger beroep in vreemdelingenzaken zou worden ingevoerd. Het voorstel werd in 2000 ingetrokken, vanwege de algehele herziening van de Vreemdelingenwet. (25.829)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/13)
 • Bracht in 1997 een wet (Stb. 773) tot herziening van het wettelijke afstammingsrecht en van adoptie tot stand. Deze wet opent de mogelijkheid van eenpersoonsadoptie en schrapt in een aantal wetten de terminologie wettig, onwettig en natuurlijk kind. (24.649, 25.189)
 • Bracht in 1998 samen met staatssecretaris De Grave een wijziging (Stb. 203) van de Vreemdelingenwet tot stand over de aanspraak van vreemdelingen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen (de zogenoemde Koppelingswet) tot stand. De aanspraak van vreemdelingen op (sociale) voorzieningen wordt gekoppeld aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland. Illegalen worden in principe uitgesloten voor deze voorzieningen, om de schijn van legaliteit voor niet-toegelaten vreemdelingen te voorkomen en uitzetting van hen te bevorderen. (24.233)
 • Bracht in 1998 de Wet regeling omtrent sanering van schulden van natuurlijke personen (Stb. 445) tot stand. Deze wet moet ervoor zorgen dat iemand niet jaren achtereen met een schuldenlast blijft zitten en dat eerder tot minnelijke schikking wordt overgegaan. Ook schuldsanering wordt eenvoudiger. Het wetsvoorstel was in 1992 ingediend door staatssecretaris Kosto. (22.969)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • 'Overleefde' in november 1997 samen met staatssecretaris Patijn een motie van afkeuring van de oppositie n.a.v. het onjuist en onvolledig informeren van de Kamer over de monitoring van teruggezonden Iraanse vluchtelingen. Zij was er door haar ambtenaren niet van op de hoogte gebracht, dat die monitoring al in december 1996 was stopgezet.

uit de privésfeer
 • Als enig meisje in een katholiek gezin van vijf kinderen kreeg zij niet de gelegenheid om te studeren. Zij deed haar rechtenstudie later in avond- en weekenduren.
 • Weigerde in 1970 een benoeming tot chef de bureau van het bisdom Rotterdam vanwege benoeming van A.J. Simonis tot bisschop

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.