W. (Willem) den Toom

foto W. (Willem) den Toom
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Luchtmachtofficier, die staatssecretaris van Defensie in kabinet-Marijnen i en minister in kabinet-De Jong i was. Uitgesproken voorstander van verticale organisatiestructuur op het departement. Schoof in 1968 de aanschaf van nucleaire onderzeeërs op de lange baan. Besloot tot aanschaf Leopardtanks en tot afschaffing van vliegdekschip Karel Doorman. Kreeg te maken met wens tot vermaatschappelijking van de krijgsmacht en stond aanvankelijk nogal star tegenover ludieke acties. Voerde later wel hervormingen door. Nadat hij een veroordeling tot twee jaar van een soldaat die zijn haar niet wilde laten knippen, had verdedigd, schafte hij later de groetplicht buiten kazerne af en liet hij haarlengte vrij. Richtte het Instituut voor Vredesvraagstukken op.

VVD
in de periode 1963-1971: staatssecretaris, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem (Willem)

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 11 juli 1911

overlijdensplaats en -datum
Amersfoort, 13 december 1998

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf november 1963

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/20)

 • tijdelijk luitenant-generaal, van 1 mei 1963 tot 1 juni 1965
 • directeur materieel luchtmacht, ministerie van Defensie, van 1 mei 1963 tot 24 november 1963
 • staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Luchtmacht), van 25 november 1963 tot 14 april 1965
 • voorzitter Nadge Policy Board, van 1 juni 1965 tot 5 april 1967
 • minister van Defensie, van 5 april 1967 tot 6 juli 1971
 • lid bestuur/directeur Stichting Nederlands adviesbureau voor ingenieurswerken in het buitenland, vanaf 1 mei 1972

gevangenschap/internering
krijgsgevangene in Duitsland, van mei 1942 tot mei 1945

officiersrangen (4/9)
 • kolonel der infanterie, van 1 oktober 1953 tot 1 maart 1956
 • commodore, van 1 maart 1956 tot 1 oktober 1960
 • generaal-majoor, van 1 oktober 1960 tot 1 mei 1963
 • luitenant-generaal, 1 juni 1965

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/8)

 • redacteur "Militaire Spectator"
 • voorzitter Stichting Luchtmacht-demonstraties

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Legde zich in 1970 neer bij de wens van een parlementaire meerderheid om per 1 juli 1971 de wedde voor dienstplichtigen met f 25 per maand te verhogen
 • Schafte in april 1971 de groetplicht buiten de kazernes af, maar handhaafde deze binnen de kazernes
 • Besloot in juni 1971 de haarlengte van militairen in principe vrij te laten.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1971 een wet tot goedkeuring van de briefwisseling tussen Nederland en het Algemeen Hoofdkwartier van de NAVO tot stand inzake het sinds 1967 in Brunssum gevestigde hoofdkwartier van de NAVO-strijdkrachten in Centraal Europa (Afcent). (10.488)
 • Bracht in 1971 de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 231) tot stand. Hierin werd aan de voor dienstplichtige militairen geldende voorzieningen een wettelijke basis gegeven. Het betrof onder meer opleiding, keuring, bevordering, diensttijden, verlof, gezondheidszorg, medezeggenschap en bezoldiging. Nadere voorschriften hiervoor werden bij AMvB vastgesteld. (10.179)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1963 bij K.B. van 21 november benoemd tot staatssecretaris en op 25 november beëdigd

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Wie is dat? 1956
 • Staatscourant, 6 april 1967
 • "Luchtmachtman; Willem den Toom (1911-1998)", NRC Handelsblad, 14 december 1998

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.