L. (Louw) de Graaf

foto L. (Louw) de Graaf
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Christendemocratisch politicus, die 'opgroeide' in de ARJOS i en het CNV. Behoorde in de jaren zeventig tot de christen-radikalen. Trad op verzoek van minister Albeda i als vakbondsman toe tot het centrumrechtse eerste kabinet-Van Agt i. Herzag als staatssecretaris van Sociale Zaken onder meer de kinderbijslagregelingen en verdedigde diverse kortingswetjes. In de kabinetten-Lubbers voerde hij, in weerwil van zijn vakbondsverleden, een strak bezuinigingsbeleid, waardoor de sociale zekerheid drastisch werd versoberd. Bracht samen met minister De Koning i in 1987 de stelselherziening sociale zekerheid tot stand. Was twee korte periodes minister. Na zijn aftreden in 1989 voorzitter van de Ziekenfondsraad en van het College van Zorgverzekeraars. Sprak met een opvallend Fries accent.

CDA
in de periode 1977-1989: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Louw (Louw)

geboorteplaats en -datum
Koten (gem. Achtkarspelen), 12 april 1930

overlijdensplaats en -datum
Heerenveen, 15 juli 2020

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1952 tot 10 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (12/15)

 • secretaris bestuur, CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van 20 maart 1967 tot 1 oktober 1973
 • vicevoorzitter CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van 1 oktober 1973 tot 28 december 1977
 • staatssecretaris van Sociale Zaken (belast met sociale zekerheid), van 28 december 1977 tot 11 september 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 29 mei 1982
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 29 mei 1982 tot 4 november 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 5 november 1982
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met sociale zekerheid), van 5 november 1982 tot 3 februari 1987
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 3 februari 1987 tot 7 mei 1987 (verving minister De Koning die tijdelijk minister van Binnenlandse Zaken werd vanwege een hartoperatie van minister Van Dijk)
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder meer belast met sociale zekerheid), van 6 mei 1987 tot 1 oktober 1989
 • voorzitter Ziekenfondsraad, van 1 oktober 1989 tot 1 juli 1999
 • voorzitter CVZ (College voor Zorgverzekeraars), van 1 juli 1999 tot 1 juli 2003

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt belast met aangelegenheden betreffende de sociale zekerheid, waaronder begrepen de coördinatie van het beleid op het terrein van de sociale zekerheid met dat op het gebied van de arbeidsvoorziening en de arbeidsomstandigheden.
 • Was als staatssecretaris in het eerste en tweede kabinet-Lubbers belast met 1. aangelegenheden betreffende de sociale zekerheid; 2. de arbeidsomstandigheden; 3. de emigratie en remigratie.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid Raad van Commissarissen "Van Melle" N.V. te Breda, van 1996 tot 2000
 • lid bestuur Stichting Instituut GAK, vanaf 2000

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • In 1984 verwierp de Tweede Kamer het door hem en staatssecretaris Kappeyne van de Coppello verdedigde wetsvoorstel over gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de WWV. Het kabinet had voorgesteld de gelijke behandeling te bereiken door ook mannelijke niet-kostwinners geen recht op een WWV-uitkering te geven. De Tweede Kamer verwierp het betreffende wetsartikel en daarna het wetsvoorstel. (18.683)
 • Bracht in 1985 samen met staatssecretaris Koning de Nota Grensarbeid uit over socialeverzekerings- en fiscale regelingen waarmee de grensarbeiders, die in Nederland wonen en in Duitsland en België worden geconfronteerd (18.894)
 • In 1986 verwierp de Eerste Kamer met 38 tegen 36 stemmen zijn wetsvoorstel over het verhaalsrecht van gemeenten voor uitgekeerde bijstand (18.813)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/22)
 • Bracht in 1987 de Wet samenvoeging van de Raden van Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank tot één organisatie (Stb. 533) tot stand. De autonome positie van de Raden van Arbeid vervalt daarmee; zij worden districtskantoren van de SVB. Onder meer door afschaffing van de kinderbijslag voor kinderen van 18 jaar en ouder vermindert de personeelsbehoefte bij de Raden van Arbeid. (19.545)
 • Bracht in 1988 een wijziging (Stb. 440) van de Wet sociale werkvoorziening tot stand, waardoor budgetfinanciering werd ingevoerd (20.512)
 • Bracht in 1988 een wet (Stb. 655) tot invoering van een sociaal-fiscaalnummer (sofinummer) tot stand. Iedereen die belastingplichtig is of verzekerd is voor de sociale verzekeringen krijgt een negencijferig identificatienummer dat wordt gebruikt door de belastingdienst. (20.854)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Behoorde in maart 1967 tot de zogenoemde "spijtstemmers". Dat waren enkele jonge, progressieve ARP-leden die het Centraal Comité per brief liet weten verontrust te zijn over de samenwerking met de VVD in het kabinet-De Jong.
 • In februari 1970 medeondertekenaar (met onder anderen Van Agt, Albeda, De Gaay Fortman, Mommersteeg en Steenkamp) van een open brief aan de partijbesturen van KVP, ARP en CHU om te komen tot een vooruitstrevende christendemocratische partij
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden

uit de privésfeer
 • Zijn geboorteplaats Koten heet nu Kootstertille

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Onno Reitsma, "'Dit is mijn ambitie geweest: staatssecretaris sociale zaken'", Elsevier Magazine, febr. 1978
 • Bibeb, "Staatssecretaris Louw de Graaf: 'Ik heb altijd zeeman willen worden. Net als mijn vader ben ik niet geworden wat ik wilde'", Vrij Nederland, 22 oktober 1983
 • Marga Rijerse, "'Heel wat ellende over me uitgestort'", Friesch Dagblad, 9 september 1989
 • J. Bruinsma en G. Herderschee, "'Mensen zijn nu eenmaal geen engeltjes'; Louw de Graaf verloor tijdens zijn lange loopbaan het geloof in een positief mensbeeld", De Volkskrant, 30 juni 2003
 • J.J. van Dijk, "Louw de Graaf (1930). Een christen-radicaal in een rechts kabinet", in: P.E. Werkman en R. van der Woude (red.), "Wie in de politiek gaat, is weg? Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging" (2009), 316-346
 • Leon van Damme, "Virtus Nobilitat - Deugd adelt. Louw de Graaf (1930-2020)" , in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021, 130

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.