W.J.C. ridder Huyssen van Kattendijke

foto W.J.C. ridder Huyssen van Kattendijke
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Minister in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt/Van Heemstra i en het tweede kabinet-Thorbecke i. Marineofficier die bekendstond als een zowel theoretisch als praktisch bekwaam zeeman, met een rondborstig karakter. In 1857 bracht hij een in Nederland voor Japan gebouwd stoomschip naar dat land en hij bleef daar om met zijn officieren onderwijs te geven in maritieme wetenschappen. Was een liefhebbber van de toonkunst. Overleed in functie op 50-jarige leeftijd.

technocraat
in de periode 1861-1866: minister

1.

Voornamen

Willem Johan Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 januari 1816

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 februari 1866

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

  • belast met overbrenging stoomkorvet naar Japan, van 1856 tot januari 1858
  • belast met onderwijs in maritieme wetenschappen in Japan, van januari 1858 tot 1859
  • minister van Marine, van 14 maart 1861 tot 6 februari 1866
  • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, van 2 januari 1864 tot 15 maart 1864 (na het aftreden van Van der Maesen de Sombreff)

officiersrangen (2/3)
  • luitenant-ter-zee eerste klasse, van januari 1851 tot 1 mei 1858
  • kapitein-luitenant-ter-zee, vanaf 1 mei 1858

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid commissie van examinatie van zeeofficieren en adelborsten, vanaf april 1854

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn echtgenote was een kleindochter van A.W.C. van Nagell van Ampsen, lid Notabelenvergadering en minister
  • Via echtgenote geparenteerd aan M.D. graaf van Limburg Stirum, minister van Oorlog 1872-1873
  • Zijn moeder overleed 11 juli 1826. Hij was toen tien jaar.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.