Drs. M.M.H. (Margreet) Kamp

foto Drs. M.M.H. (Margreet) Kamp
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

VVD-Tweede Kamerlid, oorspronkelijk afkomstig uit het Twentse land. Was werkzaam in het maatschappelijk werk en de gezondheidszorg, en bij de Nationale Kruisvereniging. Na een vrij onopvallende start als Kamerlid werd zij later een belangrijk VVD-woordvoerder op het gebied van de volksgezondheid. Was voorts vier jaar voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs en lid van het Kamerpresidium. Nuchtere, tamelijk onafhankelijke afgevaardigde, die stevig voor haar mening uitkwam en vooral afging op haar eigen oordeel. Overleed kort na haar vertrek uit de Kamer.

VVD
in de periode 1982-1998: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Margaretha Maria Hendrika (Margreet)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Borne, 22 juni 1942

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 6 oktober 1998

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volksparij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1976

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

  • beleidsmedewerkster Centrale Raad voor Gezinsverzorging, van 1974 tot 1979
  • hoofd afdeling Zorgverlening, Nationale Kruisvereniging, van 1979 tot 1982
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1982 tot 3 juni 1986
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 juli 1986 tot 14 september 1989
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 april 1990 tot 19 mei 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
  • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 juni 1995 tot 26 juni 1997
  • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 juni 1997 tot 19 mei 1998 (zesde ondervoorzitter)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariƫr
  • Was woordvoerster volksgezondheid, welzijnsbeleid, onderwijs en natuurbeleid van de VVD-Tweede Kamerfractie. Voerde in 1988 namens haar fractie het woord bij de behandeling van de ontwerp-Tabakswet. Hield zich ook bezig met lokale omroep.
  • Diende in 1998 samen met zijn Roger van Boxtel (D66) en Willie Swildens-Rozendaal (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het uit het strafrecht halen van zorgvuldig uitgevoerde euthanasie. Het door Olga Scheltema-de Nie als eerste ondertekenaar overgenomen voorstel werd op 24 september 1998 ingetrokken, nadat het kabinet-Kok II de inhoud had overgenomen in een eigen wetsvoorstel. (26.000)

9.

Wetenswaardigheden

niet-aanvaarde politieke functies
  • kroonlid Ziekenfondsraad, september 1998 (niet aanvaard vanwege ziekte)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieƫn betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.