H. (Harm) van der Meulen

foto H. (Harm) van der Meulen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vakbondsbestuur en CDA-senator. Na bij de Hoogovens te hebben gewerkt, werd hij bestuurslid van de Christelijke Metaalbond en daarna bestuurder van het CNV i. Was daarvan districtsbestuurder, secretaris en later acht jaar voorzitter. In die jaren kritisch volger van de kabinetten-Lubbers. Als woordvoerder sociale zaken en voorzitter van de vaste commissie Sociale Zaken een Eerste Kamerlid dat zich sterk betrokken voelde bij het wel en wee van werknemers en uitkeringsgerechtigden. Kon hierover indringend en met een zekere verbetenheid spreken.

CDA
in de periode 1987-1995: lid Eerste Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Harm (Harm)

geboorteplaats en -datum
Castricum, 21 oktober 1925

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 20 oktober 2007

2.

Partij/stroming

partij(en)
  • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1950 tot 10 oktober 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

  • lid bestuur CMB (Christelijke Metaalbond), van 1953 tot 1965
  • districtsbestuurder Industriebond CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) te Arnhem, van 1965 tot maart 1973
  • secretaris CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van maart 1973 tot juni 1978 (lid bondsbestuur belast met loon- en prijsbeleid, medezeggenschap en arbeidsverhoudingen)
  • voorzitter CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van juni 1978 tot 27 september 1986
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1987 tot 13 juni 1995

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/7)

  • voorzitter Stichting "De Ombudsman", vanaf 1986
  • lid Raad van Commissarissen N.V. "Joh. Enschede", vanaf 1991

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 juni 1991 tot 13 juni 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder sociale zaken van de CDA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met volkshuisvesting en welzijn en volksgezondheid. Voerde in 1988 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Tabakswet.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.