Regeringsverklaring: "duidelijkheid en daadkracht"

vrijdag 26 juli 2002, 13:24

De regeringsverklaring van het nieuwe kabinet heeft als motto "duidelijkheid en daadkracht". Volgens premier Balkenende heeft Nederland de laatste jaren op een te grote voet geleefd. De oplossingen voor problemen als toenemend geweld, bureaucratie in onderwijs en zorg en de inburgering van vreemdelingen wordt dan ook niet gezocht in het uitgeven van meer geld.

Het nieuwe kabinet staat een "actief normen- en waardenbeleid" voor. Er komt een einde aan het gedoogbeleid om er voor te zorgen dat het gezag van de politie hersteld wordt. Voor concrete plannen blijft het echter wachten op Prinsjesdag, dan worden doelstellingen gepresenteerd met betrekking tot het verkorten van wachtlijsten, verbetering van de veiligheid en terugdringing van regels en bureaucratie in de komende drie tot vier jaar.