Ir. D.M. (Diederik) Samsom

foto Ir. D.M. (Diederik) Samsom
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: PvdA
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Uit de milieubeweging afkomstige politiek leider van de PvdA in de periode 2012-2017. Was campagneleider bij Greenpeace en directeur van een 'groen' energiebedrijf en stapte in 2003 over naar de politiek. Met Dijsselbloem i en Depla i één van de drie 'rode' ingenieurs in de fractie. Als Kamerlid woordvoerder duurzaamheid en later asielbeleid. Nadat hij begin 2012 via een interne verkiezing Job Cohen i was opgevolgd, leidde hij zijn partij naar nieuwe regeringsdeelname in het kabinet-Rutte II i. Werkte goed samen met premier Rutte i en droeg sterk bij aan veel beleidsresultaten van dat kabinet, maar kon neergang van zijn partij niet keren. Nadat hij eind 2016 de strijd om het lijsttrekkerschap van Lodewijk Asscher i had verloren, verliet hij de Nederlandse politiek. Stond bekend als slim, inventief, dossiertijger en vasthoudend debater. In 2019-2024 was hij kabinetschef van de Nederlandse eurocommissaris en nu voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Gasunie.

PvdA
in de periode 2003-2016: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Diederik Maarten (Diederik)

geboorteplaats en -datum
Groningen, 10 juli 1971

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf februari 2001 (vanaf 2023 tevens GroenLinks)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 14 december 2016
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 2012 tot 12 december 2016
 • part-time adviseur HVC (afval- grondstoffen- en energiebedrijf) te Alkmaar, van juni 2017 tot oktober 2019
 • kabinetchef van de Nederlandse Europese Commissie (Frans Timmermans en Wopke Hoekstra), van 1 november 2019 tot 16 februari 2024
 • medewerker Europese Commissie, van 16 februari 2024 tot 1 juli 2024
 • consultant, spreker, strateeg, vanaf februari 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • columnist bij de Volkskrant, vanaf februari 2024
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Gasunie, vanaf 1 juli 2024

vorige (2/14)
 • voorzitter sectortafel Gebouwde Omgeving, Klimaatberaad, van februari 2018 tot december 2019
 • lid Raad van Commissaris EBN (Energie Beheer Nederland), van maart 2018 tot 31 oktober 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Nam in 2012 de medeverdediging van Hans Spekman over van een 2011 door Spekman en Joël Voordewind (ChristenUnie) ingediend initiatiefwetsvoorstel over versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen (33.068)
 • Diende in 2016 samen met Jesse Klaver (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet in over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel werd in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
 • Bracht in 2016 samen met Gert-Jan Segers (CU) een initiatiefnota uit over coöperatief overheidsbestuur (34.581)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/10)
 • Lanceerde in januari 2016 een plan voor de aanpak van de Europese vluchtelingencrisis. Asielzoekers vanuit Turkije en Griekenland dienen per veerboot te worden teruggestuurd. Daarnaast moet er vanuit Turkije en Griekenland gereguleerde migratie komen van 15.000 tot 250.000 vluchtelingen naar de EU-landen. Nederland zou er daarvan 20.000 tot 30.000 moeten opnemen. Belangrijk doel is mede het bestrijden van de georganiseerde mensensmokkel.
 • Werd in december 2016 bij de verkiezing van lijsttrekker verslagen door Lodewijk Asscher. Hij kreeg 45,5 procent van de stemmen, tegen 54,5 voor Asscher.
 • Was tussen 2019 en 2023 de rechterhand van vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans en speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding van de zogenoemde Green Deal

uit de privésfeer
 • Won drie keer op tv een quiz (de Grote geschiedenisquize, de Nationale nieuwsquiz, IQ-test van BNN)

verkiezingen
 • Was in mei 2002 Tweede Kamerkandidaat voor de PvdA, maar werd niet gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/10)
 • Huib Modderklok, "Nieuwe leider van PvdA is amper bij te houden", NRC Weekend, 17 en 18 maart 2012
 • Leon Willems, "Diederik de Gedrevene, de niet bij te benen veelweter", FD Weekend, 30 juni 2012
 • Wilfried van der Bles, "Nog steeds de oude, maar wel iets rustiger", Trouw, 3 november 2012
 • Derk Stokmans, "De opkomst van Diederik Samsom. Straatcoach en strateeg" (2013)
 • Arjan Visser, "Weg met de krabbenmand", Trouw (rubiek 'De Tien Geboden), 12 september 2015
 • Thijs Niemantsverdriet, "'Ik wil een aanhang die kan afzien'", NRC Handelsblad, 24 en 25 december 2016

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.