Directoraat-generaal Landbouw (AGRI) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Directoraat-generaal Landbouw (AGRI)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is belast met de tenuitvoerlegging van het beleid op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. Het DG Landbouw en plattelandsontwikkeling bestaat uit 12 directoraten, die zich bezighouden met alle aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): marktmaatregelen, plattelandsontwikkelingsbeleid, financiële vraagstukken en internationale betrekkingen op het gebied van landbouw.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Landbouw i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor de Europese Green Deal.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de concurrentiepositie van de Europese landbouwsector op de wereldmarkt, zonder dat bovenmatig hoge subsidies nodig zijn
  • milieu, dierenwelzijn, veiligheid en kwaliteit van de producten
  • behoud van de landschappen en het bevorderen van welvarende plattelandsgemeenschappen die in staat zijn om werkgelegenheid te scheppen en in stand te houden
  • promotie van de Europese landbouwsector in de wereld
  • duidelijk, doorzichtig en financieel solide beleid

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1252 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
27.05.2020  Sluiting van de Overeenkomst met de regering van China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan.
Besluit com(2020)213
 
27.05.2020  Ondertekening van de Overeenkomst met de regering van China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan.
Besluit com(2020)214
 
06.04.2020  Standpunt EU in de Algemene Vergadering van de Unie van Lissabon.
Besluit com(2020)136
 
03.04.2020  Uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 1-3/2020.
Verslag com(2020)147
 
02.03.2020  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 2015/2203 inzake de harmonisatie van wetgeving met betrekking tot caseïne en caseïnaten voor menselijke voeding.
Verslag com(2020)74
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 374 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
30.04.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft specifieke maatregelen om uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun te verlenen in reactie op de uitbraak van ...
Verordening com(2020)186
 
27.02.2020  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Graanraad moet worden ingenomen met betrekking tot de toetreding van Servië tot het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2020)73
 
31.10.2019  Amendment Reg 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Reg 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year ...
Verordening com(2019)580
 
30.10.2019  Standpunt EU in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2019)563
 
08.07.2019  EU-standpunt in Gemengd Landbouwcomité, opgericht bij overeenkomst met Zwitserland over de handel in landbouwproducten, mbt de wijziging van bijlagen 1 & 2 bij de ...
Besluit com(2019)326
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1920 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
09.11.2017  Machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Aanbeveling com(2017)656
 
02.10.2017  Machtiging van de Europese Commissie om met de CARIFORUM-staten te onderhandelen over een overeenkomst ter bescherming van geografische aanduidingen.
Aanbeveling com(2017)557
 
29.08.2017  Standpunt EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding.
Besluit com(2017)457
 
07.08.2017  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2017)416
 
08.05.2017  Standpunt EU ten aanzien van bepaalde resoluties waarover moet worden gestemd in het kader van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2017)221