Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is belast met de tenuitvoerlegging van het beleid op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. Het DG Landbouw en plattelandsontwikkeling bestaat uit 12 directoraten, die zich bezighouden met alle aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): marktmaatregelen, plattelandsontwikkelingsbeleid, financiële vraagstukken en internationale betrekkingen op het gebied van landbouw.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Landbouw i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor de Europese Green Deal.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de concurrentiepositie van de Europese landbouwsector op de wereldmarkt, zonder dat bovenmatig hoge subsidies nodig zijn
  • milieu, dierenwelzijn, veiligheid en kwaliteit van de producten
  • behoud van de landschappen en het bevorderen van welvarende plattelandsgemeenschappen die in staat zijn om werkgelegenheid te scheppen en in stand te houden
  • promotie van de Europese landbouwsector in de wereld
  • duidelijk, doorzichtig en financieel solide beleid

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1275 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.11.2022  Etikettering van biologisch voeder voor gezelschapsdieren.
Verordening com(2022)659
 
09.11.2022  Waarborgen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen.
Mededeling com(2022)590
 
08.11.2022  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 7-10/2022.
Verslag com(2022)594
 
28.09.2022  Standpunt EU in de Internationale Suikerraad betreffende de toetreding van Saudi-Arabië tot de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2022)497
 
28.09.2022  Standpunt EU in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad over de handelsnorm voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven.
Besluit com(2022)487
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 372 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
09.09.2022  Standpunt EU in het Handelscomité van de Vrijhandelsovereenkomst met Korea met betrekking tot de wijziging van de bijlagen 10-A en 10-B van de overeenkomst.
Besluit com(2022)446
 
05.09.2022  Standpunt EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2022)430
 
25.08.2022  Standpunt EU in de Internationale Graanraad over wijziging van het reglement van orde bij het Graanhandelsverdrag 1995 mbt de contractuele periode van de externe auditor.
Besluit com(2022)420
 
22.08.2022  Standpunt EU in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad (IOR) ivm schrapping van de categorie courante olijfolie van de eerste persing uit bijlage B.
Besluit com(2022)411
 
22.08.2022  Standpunt EU in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad (IOR) mbt toetreding van Saudi-Arabië tot de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en ...
Besluit com(2022)413
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1919 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
20.05.2022  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft een maatregel om tijdelijke steun te verlenen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling ...
Verordening com(2022)242
 
09.11.2017  Machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Aanbeveling com(2017)656
 
02.10.2017  Machtiging van de Europese Commissie om met de CARIFORUM-staten te onderhandelen over een overeenkomst ter bescherming van geografische aanduidingen.
Aanbeveling com(2017)557
 
29.08.2017  Standpunt EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding.
Besluit com(2017)457
 
07.08.2017  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2017)416