Directoraat-generaal Landbouw (AGRI) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 23 januari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal†i is belast met de tenuitvoerlegging van het beleid op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. Het DG Landbouw en plattelandsontwikkeling bestaat uit 12 directoraten, die zich bezighouden met alle aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): marktmaatregelen, plattelandsontwikkelingsbeleid, financiŽle vraagstukken en internationale betrekkingen op het gebied van landbouw.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Landbouw†i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor de Europese Green Deal.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de concurrentiepositie van de Europese landbouwsector op de wereldmarkt, zonder dat bovenmatig hoge subsidies nodig zijn
  • milieu, dierenwelzijn, veiligheid en kwaliteit van de producten
  • behoud van de landschappen en het bevorderen van welvarende plattelandsgemeenschappen die in staat zijn om werkgelegenheid te scheppen en in stand te houden
  • promotie van de Europese landbouwsector in de wereld
  • duidelijk, doorzichtig en financieel solide beleid

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1246 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
19.12.2019  Uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 7-10/2019.
Verslag com(2019)637
 
17.12.2019  Uitvoering van de bijenteeltprogramma's.
Verslag com(2019)635
 
17.12.2019  Uitvoering van artikel 45 van Verordening 1306/2013 wat betreft voorlichtingsmaatregelen in verband met het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Verslag com(2019)634
 
13.12.2019  Uitvoering en de effecten van de bepalingen inzake facultatieve etikettering krachtens Verordening (EG) nr. 1760/2000, als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 653/2014.
Verslag com(2019)625
 
15.11.2019  Machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Aanbeveling com(2019)595
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geÔmplementeerd

Er zijn 370 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geÔmplementeerd.
Datum Titel
30.10.2019  Standpunt EU in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2019)563
 
08.07.2019  EU-standpunt in Gemengd Landbouwcomitť, opgericht bij overeenkomst met Zwitserland over de handel in landbouwproducten, mbt de wijziging van bijlagen 1 & 2 bij de ...
Besluit com(2019)326
 
24.06.2019  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2019)286
 
24.06.2019  Ondertekening overeenkomst met de VS houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit.
Besluit com(2019)296
 
24.06.2019  Sluiting overeenkomst met de VS houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit.
Besluit com(2019)297
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1918 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
09.11.2017  Machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Aanbeveling com(2017)656
 
02.10.2017  Machtiging van de Europese Commissie om met de CARIFORUM-staten te onderhandelen over een overeenkomst ter bescherming van geografische aanduidingen.
Aanbeveling com(2017)557
 
29.08.2017  Standpunt EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding.
Besluit com(2017)457
 
07.08.2017  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2017)416
 
08.05.2017  Standpunt EU ten aanzien van bepaalde resoluties waarover moet worden gestemd in het kader van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2017)221