COM(2017)416 - Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992 - EU monitor

EU monitor
Maandag 25 mei 2020
kalender

COM(2017)416 EUe
Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the International Sugar Council as regards the extension of the International Sugar Agreement 1992
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2017)416 NLEN
Extra COM-nummers COM(2017)416
Procedurenummer i 2017/0187(NLE)
Celex-nummer i 52017PC0416

2.

Key dates

Document 07-08-2017
Online publicatie 07-08-2017
Besluit 25-09-2017

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.