Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 14 november 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaalái is belast met de tenuitvoerlegging van het beleid op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. Het DG Landbouw en plattelandsontwikkeling bestaat uit 12 directoraten, die zich bezighouden met alle aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): marktmaatregelen, plattelandsontwikkelingsbeleid, financiŰle vraagstukken en internationale betrekkingen op het gebied van landbouw.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkelingái.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de concurrentiepositie van de Europese landbouwsector op de wereldmarkt, zonder dat bovenmatig hoge subsidies nodig zijn
  • milieu, dierenwelzijn, veiligheid en kwaliteit van de producten
  • behoud van de landschappen en het bevorderen van welvarende plattelandsgemeenschappen die in staat zijn om werkgelegenheid te scheppen en in stand te houden
  • promotie van de Europese landbouwsector in de wereld
  • duidelijk, doorzichtig en financieel solide beleid
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1244 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
31.10.2019  Amendment Reg 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Reg 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year ...
Verordening com(2019)580
 
31.10.2019  Transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the ...
Verordening com(2019)581
 
30.10.2019  Standpunt EU in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2019)563
 
27.09.2019  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijnen 2000/36/EG, 2001/110/EG, 2001/111/EG, 2001/112/EG en 2001/113/EG inzake zoetigheden.
Verslag com(2019)435
 
27.09.2019  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder landbouwverordeningen 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 en 1308/2013.
Verslag com(2019)433
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt ge´mplementeerd

Er zijn 378 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden ge´mplementeerd.
Datum Titel
08.07.2019  EU-standpunt in Gemengd LandbouwcomitÚ, opgericht bij overeenkomst met Zwitserland over de handel in landbouwproducten, mbt de wijziging van bijlagen 1 & 2 bij de ...
Besluit com(2019)326
 
24.06.2019  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2019)286
 
24.06.2019  Ondertekening overeenkomst met de VS houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit.
Besluit com(2019)296
 
12.04.2019  Standpunt EU in de Werkgroep geografische aanduidingen die is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst met Korea wat betreft de vaststelling van zijn reglement van orde.
Besluit com(2019)181
 
04.04.2019  Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2019)167
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1920 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
09.11.2017  Machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Aanbeveling com(2017)656
 
02.10.2017  Machtiging van de Europese Commissie om met de CARIFORUM-staten te onderhandelen over een overeenkomst ter bescherming van geografische aanduidingen.
Aanbeveling com(2017)557
 
29.08.2017  Standpunt EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding.
Besluit com(2017)457
 
07.08.2017  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2017)416
 
08.05.2017  Standpunt EU ten aanzien van bepaalde resoluties waarover moet worden gestemd in het kader van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2017)221