Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen (per 1 december 2010 opgeheven) (RELEX)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i droeg bij aan effectief en samenhangend buitenlands beleid voor de EU. Het DG was verantwoordelijk voor contacten met externe organisaties en landen buiten de Europese Unie. De taken zijn per 1 december 2010 overgegaan naar de Dienst Instrumenten buitenlands beleid i (FPIS) en de Europese Dienst voor Extern Optreden i (EDEO).

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 53 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
20.12.2010  Standpunt van de EU betreffende de tenuitvoerlegging van artikel 98 van de associatieovereenkomst met Algerije.
Besluit com(2010)780
 
13.12.2010  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van ...
Mededeling com(2010)789
 
28.09.2010  Jaarverslag van de Europese Commissie over het stabiliteitsinstrument in 2009.
Verslag com(2010)512
 
28.09.2010  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE ...
sec(2010)1114
 
21.09.2010  Toevoegsel bij voorstel COM (2010) 459 voor een VERORDENING (EU) NR. …/2010 VAN DE RAAD betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.
com(2010)515
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 44 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
21.12.2010  Beperkende maatregelen jegens personen en organisaties die vrede, veiligheid of stabiliteit van Guinee-Bissau bedreigen.
Verordening com(2010)806
 
29.11.2010  Ondertekening van de partnerschapsovereenkomst met Vietnam.
Besluit com(2010)699
 
05.11.2010  Ondertekening en voorlopige toepassing van enkele bepalingen van de partnerschapsovereenkomst met Irak.
Besluit com(2010)626
 
05.11.2010  Sluiting van een partnerschapsovereenkomst met Irak.
Besluit com(2010)638
 
06.09.2010  Ondertekening van de partnerschapsovereenkomst met de Filipijnen.
Besluit com(2010)460
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 21 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
10.01.2011  Standpunt EU inzake een wijziging van bijlage XX (Milieu) en Protocol 37 bij de EER-Overeenkomst.
Besluit sec(2010)1632
 
26.03.2010  Goedkeuring van het besluit van de Commissie inzake de sluiting namens Euratom van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de EG, de ...
Aanbeveling sec(2010)358
 
18.09.2009  Wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Noord-Korea.
Verordening com(2009)497
 
28.07.2009  Beëindiging van de overeenkomsten tussen de EGKS en Zwitserland.
Besluit com(2009)389
 
28.07.2009  Standpunt EG ten aanzien van het besluit van het Gemengd Comité inzake de authenticatie van de teksten in de Bulgaarse en de Roemeense taal van de overeenkomst met ...
Besluit com(2009)392