Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 20 oktober 2020
kalender

Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Gebouw van de Europese Dienst voor Extern Optreden in Brussel
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

Deze dienst ondersteunt het optreden van de EU i naar andere landen toe en fungeert tevens als diplomatieke dienst. De EDEO is op 1 december 2010 officieel van start gegaan en heeft een aantal taken overgenomen van het oude Directoraat-Generaal Buitenlandse Betrekkingen i (RELEX), dat op die datum is opgeheven. De overige taken van RELEX zijn overgegaan naar de Dienst Instrumenten buitenlands beleid i. Beide diensten zetelen in het Triangle-gebouw in Brussel.

1.

Verdere taken

Op verzoek kunnen lidstaten consulaire taken overdragen aan de EDEO. Hiertoe beschikt de dienst over bijna 150 delegaties en bureaus in het buitenland, zowel voor het contact met landen als met internationale organisaties zoals de VN i en de Afrikaanse Unie. De EDEO fungeert tevens als ambtelijke ondersteuning (kabinet) van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid i. De dienst coördineert verder de politiemissies van de EU in bijvoorbeeld Afghanistan, Bosnië, Kosovo en Georgië. Ook de Europese Inlichtingendienst IntCen (ook wel SitCen genoemd, naar 'Situatiecentrum van de Europese Unie') valt sinds 1 december 2010 onder de EDEO.

2.

Organisatie

Sinds 1 januari 2011 heeft de EDEO personeel in dienst. Velen van hen werken in Brussel en de rest zal aan de slag gaan op de ambassades.

3.

EU gezanten

De Hoge Vertegenwoordiger stelt ook speciale EU-gezanten aan. Deze personen ondersteunen het beleid van de Hoge Vertegenwoordiger in verschillende regio's in de wereld. Zij vertegenwoordigen de belangen van de EU en werken actief mee aan het bewerkstelligen van vrede, stabiliteit en een goed functionerende rechtsstaat. Met hun aanwezigheid in de regio's wil de EU effectiever opereren en een sterke speler op het wereldtoneel zijn. Er zijn onder andere speciale EU-gezanten voor de Sahel, Kosovo en Centraal Azië.

4.

Meer informatie

5.

Openstaande vacatures

sluitingsdatum titel en contract organisatie en plaats
18-12-2020 05-2020 Extraordinary Call for Contributions for the EUCAP Sahel Mali Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i (Meerdere locaties)

6.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 214 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
13.08.2020  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 02.03.01 Interne markt en 02.03.04 Instrumenten voor bestuur van de interne ...
Besluit com(2020)368
 
22.07.2020  Macau: jaarverslag 2019.
join(2020)12
 
22.07.2020  Hongkong: jaarverslag 2019.
join(2020)13
 
25.03.2020  EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie 2020-2024.
join(2020)5
 
25.03.2020  Vaststelling besluit tot vaststelling van strategische doelstellingen van EU die dmv EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie (2020-24) moeten worden nagestreefd.
join(2020)6
 

7.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 207 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
13.08.2020  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 04 03 01 03 - Sociale zekerheid).
Besluit com(2020)366
 
14.10.2019  EU-standpunt Gemengd Comité en Subcomité handel en investeringen partnerschapsovereenkomst met Mongolië over de vaststelling van besluiten m.b.t. de reglementen van orde.
Besluit com(2019)462
 
27.09.2019  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst [Uitgebreide klimaatsamenwerking EU - IJsland - Noorwegen].
Besluit com(2019)438
 
15.07.2019  EU-standpunt in het Gemengd Comité van de EER tot wijziging Protocol 31 bij de EER-overeenkomst, betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de 4 vrijheden ...
Besluit com(2019)337
 
07.06.2019  Standpunt EU over een wijziging van protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 12.02.01 - Financiële diensten).
Besluit com(2019)265
 

8.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 62 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
13.08.2020  Standpunt EU over een wijziging van protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 12.02.01 - Financiële diensten).
Besluit com(2020)367
 
13.08.2020  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 02 04 77 03 - Voorbereidende actie inzake defensieonderzoek).
Besluit com(2020)370
 
13.08.2020  Standpunt EU met betrekking tot een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 33.02.03.01 - Vennootschapsrecht).
Besluit com(2020)369
 
06.08.2019  Standpunt Associatieraad EU-Marokko vaststelling aanbeveling mbt de verlenging actieplan EU-Marokko waarmee uitvoering wordt gegeven aan de geavanceerde status ...
Besluit com(2019)364
 
29.11.2018  Standpunt EU inzake de reglementen van orde van de Partnerschapsraad EU-Armenië, het Partnerschapscomité, de gespecialiseerde subcomités of elk ander orgaan.
Besluit join(2018)29