Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Gebouw van de Europese Dienst voor Extern Optreden in Brussel
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

Deze dienst ondersteunt het optreden van de EU i naar andere landen toe en fungeert tevens als diplomatieke dienst. De EDEO is op 1 december 2010 officieel van start gegaan en heeft een aantal taken overgenomen van het oude Directoraat-Generaal Buitenlandse Betrekkingen i (RELEX), dat op die datum is opgeheven. De overige taken van RELEX zijn overgegaan naar de Dienst Instrumenten buitenlands beleid i. Beide diensten zetelen in het Triangle-gebouw in Brussel.

1.

Verdere taken

Op verzoek kunnen lidstaten consulaire taken overdragen aan de EDEO. Hiertoe beschikt de dienst over bijna 150 delegaties en bureaus in het buitenland, zowel voor het contact met landen als met internationale organisaties zoals de VN i en de Afrikaanse Unie. De EDEO fungeert tevens als ambtelijke ondersteuning (kabinet) van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid i. De dienst coördineert verder de politiemissies van de EU in bijvoorbeeld Afghanistan, Bosnië, Kosovo en Georgië. Ook de Europese Inlichtingendienst IntCen (ook wel SitCen genoemd, naar 'Situatiecentrum van de Europese Unie') valt sinds 1 december 2010 onder de EDEO.

2.

Organisatie

Sinds 1 januari 2011 heeft de EDEO personeel in dienst. Velen van hen werken op het hoofdkantoor in Brussel en maar ook bij EU-delegaties, te vergelijken met ambassades, waar de EU buiten haar grenzen wordt vertegenwoordigd.

3.

EU gezanten

De Hoge Vertegenwoordiger stelt ook speciale EU-gezanten aan. Deze personen ondersteunen het beleid van de Hoge Vertegenwoordiger in verschillende regio's in de wereld. Zij vertegenwoordigen de belangen van de EU en werken actief mee aan het bewerkstelligen van vrede, stabiliteit en een goed functionerende rechtsstaat. Met hun aanwezigheid in de regio's wil de EU effectiever opereren en een sterke speler op het wereldtoneel zijn. Er zijn onder andere speciale EU-gezanten voor de Sahel, Kosovo en Centraal Azië.

4.

Meer informatie

5.

Openstaande vacatures

6.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 219 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
13.06.2024  .
join(2024)20
 
13.06.2024  .
join(2024)19
 
18.08.2023  Macau Jaarverslag 2022.
join(2023)29
 
18.08.2023  Hongkong Jaarverslag 2022.
join(2023)30
 
06.07.2023  Sluiting van een protocol inzake een kaderovereenkomst met Egypte over de deelname van Egypte aan programma’s van de Unie.
Besluit com(2023)379
 

7.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 228 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
19.09.2023  Standpunt in de Associatieraad EU-Georgië met betrekking tot de wijziging van bijlage XXII bij de Associatieovereenkomst.
Besluit com(2023)536
 
06.07.2023  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol inzake een kaderovereenkomst met Egypte over de deelname van Egypte aan EU-programma’s.
Besluit com(2023)382
 
03.03.2023  Standpunt in de samenwerkingsraad EU-Irak in verband met de voorgenomen vaststelling van een besluit tot de oprichting van een subcomité ontwikkelingssamenwerking.
Besluit com(2023)107
 
23.02.2023  Standpunt in het Gemengd Comité EU-de Filipijnen in verband met de voorgenomen vaststelling van een besluit tot instelling van een subcomité maritieme samenwerking.
Besluit com(2023)92
 
05.01.2023  Standpunt EU in de Associatieraad EU-Oekraïne tot wijziging van bijlage XLIV bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2023)6
 

8.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 58 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
29.11.2018  Standpunt EU inzake de reglementen van orde van de Partnerschapsraad EU-Armenië, het Partnerschapscomité, de gespecialiseerde subcomités of elk ander orgaan.
Besluit join(2018)29
 
28.11.2018  Standpunt in de Associatieraad EU-Jordanië over de verlenging met twee jaar van de partnerschapsprioriteiten EU-Jordanië.
Besluit join(2018)35
 
13.11.2018  Standpunt in de Associatieraad EU-Israël inzake de verlenging van de looptijd van het Actieplan EU-Israël.
Besluit join(2018)27
 
13.11.2018  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Palestijnse Autoriteit inzake de verlenging van de looptijd van het Actieplan EU-Palestijnse Autoriteit.
Besluit join(2018)26
 
13.08.2018  Standpunt EU in de Commissie met Australië over besluiten over reglement van orde en de vaststelling van de mandaten van de subcommissies en werkgroepen.
Besluit join(2018)25